Service Training – generell informasjon

Service Training – generell informasjon

Trening i alle systemer – uavhengig av produsent

Innholdet på treningene er tilpasset spesielt kravene som stilles i verstedenes hverdag. Dermed finner man passende kurs for alle målgrupper.

 
Content
 • Kompetanse

  Bosch: innovativ og viktig systemtilbyder i mer enn 125 år

  I egenskap av viktig tilbyder av komplett systemteknikk for kjøretøyer kan Bosch nå se tilbake på mer enn 125 års erfaring. Bosch er innovativ og ledende produsent av opprinnelig utstyr til bilindustrien. Bosch-produkter står derfor for toppteknologi innen kjøretøyteknikk. Med denne store spisskompetansen er også Bosch kvalifisert som kompetent leverandør av tjenester på sektoren for opplæring og videreutdanning innen alle områder av kjøretøyteknikk.

   

  Spisskompetanseforsprang takket være egen kundeserviceorganisasjon

  Gjennom den globale kundeservicens årelagen erfaringer har Bosch opparbeidet seg en verdifull spisskompetanse som gjenspeiles i de praksis- og kundeorienterte kurstemaene hos Bosch.

   

  Systemovergripende informasjon

  Takket være den omfattende kompetansen til Bosch innen alle kjøretøysystemer er de enkelte kursinnholdene alltid orientert mot helheten, og de formidler fundert og lett forståelig spisskompetanse med systemovergripende informasjon.

   

  Trening i alle systemer – uavhengig av produsent

  Hos Bosch betyr ut- og videreutdanning på kjøretøysektoren omfattende spisskompetanse innen alle vanlige kjøretøysystemer for de mest ulike funksjonene i bilen.

   

  Innholdet på treningene er tilpasset spesielt kravene som stilles i verstedenes hverdag. Dermed finner man passende kurs for alle målgrupper.

   
 • Fordeler

  Med spisskompetanse fra Bosch – rustet for fremtiden

  • Høyt kvalifiserte trenere med praksisorientering og insider-spisskompetanse
  • Utdanning i samsvar med toppmoderne, didaktiske metoder
  • Kursinnhold skreddersydd for kundebehov og praksis
  • Moderne og omfattende treningsutstyr
  • Trening på de nyeste systemene og komponentene direkte hos kilden
  • Systemkompetanse og efraring til en ledende undeleverandør av opprinnelig utstyr
  • Omfattende kunnskaper om moderne systemer innen kjøretøyteknologi, inkl. mekanikk
  • Formidling av metodiske prosedyrer under feilsøking
  • Sterk praksisorientering med tanke på markedsorienterte kjøretøytyper
  • Learning by doing – deltakerne arbeider på ulike kjøretøyer, mobile og kjøredyktige motorer og med avansert feilsimulering på forsøkskonstruksjoner
  • Verdensomspennende treningsarrangementer
   
   
 • Learning by doing

  Praktisk mot suksess

  Praksisorientert læring

   

  "Learning by doing" er grunnleggende prinsipp for alle Bosch-treninger. Både teoretisk og praktisk innhold på kursene er utviklet spesielt ut fra verkstedenes behov.

  Fokus er på praksisorientert læring i små grupper. Under veiledning av høyt kvalifiserte trenere overfører deltakerne de lærte teoretiske kunnskapene til praksis på ulike kjøretøyer, demonterte motorer og konstruksjoner for simulering av feil.

  Metodisk mot suksess

   

  Alt innhold på treningene følger en klart strukturert oppbygging i samsvar med toppmoderne didaktiske metoder, fra utarbeidelsen av teoretiske grunnlag til konkret praktisk bruk. Denne effektive fremgangsmåten hjelper deltakerne med å tilegne seg dypere kunnskaper og dermed sikker forståelse, særlig når det gjelder komplekse tekniske områder.

  Formidling av metodekompetanse

   

  Tid er kontante penger, spesielt innen tjenesteytelse. Derfor må feilsøking og påfølgende reparasjonsarbeider utføres med kompetente metoder. Gjennom en systematisk fremgangsmåte under feilsøkingen lærer deltakerne å avgrense årsakene til et problem punkt for punkt, og vinner dermed sikkerhet og effektivitet på hvert enkelt arbeidstrinn.

  Dermed er det mulig å beregne tids- og kostnadsrammen for en reparasjon mye mer nøyaktig – en avgjørende faktor for konkurransedyktigheten til et bilverksted.

   
 • Målgrupper

  Våre målgrupper og kunder

  For å sikre kunnskapene om verksted og service på innovative kjøretøysystemer kreves det en målgruppeorientert internasjonal strategi. For det er ikke bare verkstedene som ønsker å dra direkte fordeler av Boschs spisskompetanse, men også f.eks. yrkesskolelærere og foreninger.

   

  I tillegg til våre egne trenere i utlandet, tilbyr vi i vårt Service Training Center også kurs for:

  • Yrkesskolelærere
  • Verkstedsmedarbeidere
  • Produsenter av opprinnelig utstyr
  • Myndigheter
  • Foreninger
  • Tyske grensevakter
  • Bosch-ingeniører