Teknisk hotline

Services & support: Teknisk hotline
 
Content
 • Teknisk hotline - Spar tid og penger

  Bosch teknisk hotline er en målrettet tjeneste som hjelper deg videre. Det er på den måten du kan få hjelp med de daglige utfordringene som oppstår vedservice og reparasjon av kjøretøyer. Du kan ringe direkte til en tekniker eller sende en problembeskrivelse via Bosch Trouble Ticket System, TTS. En spesialist fra Bosch hotline vil deretter lede deg til en løsning på problemet.

  Teknisk avdeling har praktisk erfaring

  Ved hjelp av flere års erfaring innenfor autoteknologi er spesialistene i stand til å gi rask og kompetent hjelp til å løse problemer selv ved komplekse systemer. Spesialistene har en inngående kunnskap om fabrikkinstallasjon samt omfattende kompetanse tilgjengelig fra Bosch. Utenom dette, kan de få hjelp fra forsknings- og utviklingsavdelinger hos Bosch og de har tilgang til en stor kunnskapsdatabase og et bibliotek av teknisk litteratur og omfattende elektroniske databaser.

  Kunnskapsrik kompetanse - En rekke fordeler

  • Avlasting av verkstedsleder: Trekkes ikke vekk fra viktige oppgaver slik som kundeservice
  • Tidsbesparende: Service og reparasjon raskere og enklere
  • Økonomi: Unødvendige arbeid og bruk av verkstedutstyr unngås
  • Kundetilfredshet: Overholdelse av tidsfrister og kompetent diagnose og reparasjon gir et positivt omdømme og kundelojalitet
  • Medarbeidertilfretshet: Rask og kompetent hjelp gir motivasjon i det daglige arbeidet og gode resultater

  Bosch Teknisk Hotline bistår også med hjelp til installation av Bosch software og bruk av Bosch testutstyr.

  Tlf. nr.: +47 64 87 89 30

  E-post: aa_hotline@no.bosch.com