Emisjonsanalyse

Emisjonsanalyse

Utslipp av skadestoffer testes og reduseres til et minimum med modulbasert måleteknikk – i samsvar med nyeste lovverk og med høyeste målenøyaktighet

Content 1
BEA 950 Uni-S1 BEA 950 Uni-S1 BEA 950 Uni-S1

BEA 950 Uni-S1

Optimal avgasskontroll på diesel-, bensin- og gassdrevne kjøretøyer

BEA 550 Uni-Bensin/gass BEA 550 Uni-Bensin/gass BEA 550 Uni-Bensin/gass

BEA 550 Uni-Bensin/gass

Den mobile 4/5 gassmålemodulen for bensin- og gassdrevne kjøretøyer

BEA 150 BEA 150 BEA 150

BEA 150

Egnet for avgasskontroll på dieselkjøretøyer (personbiler, nyttekjøretøyer)

 
Content 2
BEA 950 Uni-S2 BEA 950 Uni-S2 BEA 950 Uni-S2

BEA 950 Uni-S2

Til universell bruk – allround avgasstasjonen

BEA 550 Uni-Diesel BEA 550 Uni-Diesel BEA 550 Uni-Diesel

BEA 550 Uni-Diesel

BEA 550 Uni-Diesel for avgasskontroll på dieseldrevne kjøretøyer

BEA 250 BEA 250 BEA 250

BEA 250

Egnet for avgasskontroll på bensindrevne motorer

 
Content 3
BEA 550 Uni-Kombi BEA 550 Uni-Kombi BEA 550 Uni-Kombi

BEA 550 Uni-Kombi

Den mobile kombinasjonen – avgassdiagnose for skiftende brukssteder

BEA 030 BEA 030 BEA 030

BEA 030

Praksisorientert modul for rask og enkel måling av turtall og temperaturverdier

BEA 350 BEA 350 BEA 350

BEA 350

BEA 350 for avgasskontroll på diesel- og bensindrevne kjøretøyer